Adres: BVBA ADEGRO Infrastructuurwerken
’s Heeremeerschstraatje 2
B-9290 Overmere
Telefoon:
Mobiel:
+32 9 3420313
+32 475 647179
Email: info@adegro.be
Website: www.adegro.be
Hoofdcategorie:
Ondercategorie:
03 Draineringswerken
01 Waterbouwkundige werken
04 Andere grondwerken
05 Wegenwerken en bouwen van niet-metalen kunstwerken
07 Spoorlijnwerken
08 Aanleg en onderhoud van diverse terreinen
13 Slopingswerken
Erkenningsnr: 35319
Klasse 1: Cat. B Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken
~ Ondercat. B1 Ruimen van waterlopen
Cat.C Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken
~ Ondercat. C1 Gewone rioleringswerken
~ Ondercat. C3 Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen
~ Ondercat C5 Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen
Cat. D Algemene aannemingen van bouwwerken
~ Ondercat. D1 Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen
~ Ondercat. D10 Tegelwerken
Cat.G Algemene grondwerken
~ Ondercat. G2 Draineerwerken
~ Ondercat. G3 Beplantingen
~ Ondercat. G4 Speciale bekledingen voor sportvelden
~ Ondercat. G5 Slopingswerken
Ondernemingsnr: 0544.912.544.
RPR DENDERMONDE
BTW-nummer: BE 0544.912.544.
Bank: Bank J. Van Breda & C°: BE40 6451 0074 7063