Beleidsverklaring BVBA ADEGRO Infrastructuurwerken

De krachtlijnen van de firma Adegro, een familiebedrijf met een beperkt aantal medewerkers, heeft, al van in den beginne, een aantal waarden hoog in het vaandel: het gaat over kwaliteit, veiligheid en gezondheid en milieu.


Kwaliteit

De firma werkt met hoogwaardige materialen die aan alle keuringsnormen voldoen. Dit komt vooral tot uiting in het aankoopbeleid waar dit als een breekpunt wordt gesteld naar de leveranciers toe.
Ook bij eventuele aanduidingen van onderaannemingen wordt voorafgaandelijk een onderzoek naar kwaliteit ingesteld. Veelal wordt dan ook een beroep gedaan op gekende personen of firma’s.

Veiligheid en gezondheid

De aandacht voor veiligheid en gezondheid voor de meewerkende zaakvoerders is niet alleen belangrijk, ook de veiligheid en gezondheid van personeel. De firma Adegro is aangesloten bij een bedrijfsgeneeskundige dienst die zorgt voor de naleving van alle mogelijke onderzoeken, testen en voorzorgen die dienen genomen te worden.
Ook bij werken in een schadelijke milieu of bij contactmogelijkheid met schadelijke stoffen wordt duidelijk aan iedere aanwezige op de werf gemeld wat de gevaren en risico’s zijn en hoe er dient mee omgegaan te worden.
Niet alleen op het vlak van persoonlijke veiligheid wordt veel aandacht besteed maar tevens naar gebruikte materialen, toestellen en machines. Deze laatste worden aan de door de overheid opgelegde regelmatige controles onderworpen. Ook het onderhoud ervan door onszelf krijgt absolute prioriteit. Dit uit zich tevens in de regelmatige vernieuwing van vrachtwagen(s), kraan en ander rollend materieel.

Milieu

Zoals in het voorgaande item al duidelijk mag zijn staat de zorg voor het milieu ook centraal in ons beleid.
Door de regelmatige vernieuwing van materieel wordt ook telkens vernieuwde technologie binnengehaald meer bepaald met betrekking tot de uitstoot van verbrandingsgassen.
Alle voorzorgen in verband met het behandelen van vervuilde gronden of materialen worden genomen niet alleen voor onze eigen veiligheid en gezondheid maar voor de veiligheid en gezondheid van de ganse samenleving.
Het afvoeren van afbraakmaterialen gebeurt volledig gescheiden conform de normen die worden opgelegd. Ook restanten van gebruikte materialen (klinkers, borduren, tegels …..) worden na het beëindigen van de werkzaamheden telkens afgevoerd naar erkende instanties.